ЗаконНаказателно право

Член 171 от Наказателния кодекс: незаконен бизнес

Днес все повече хора започват да се занимава с бизнес, големи или не. Преди да започнете своя собствена продукция или услуги, трябва да се регистрирате с данъчните власти като юридическо лице или предприемач.

Въпреки това, не всички, които искат да получат в полза на собствения си бизнес, да премине тази процедура. Следователно, тук става дума за незаконна дейност, за която собственикът е едновременно административен и наказателна отговорност.

На закона

Наказателният кодекс се счита за изпълнението на дейността, без регистрация или без лиценз. По този начин, ако предприемачът вече е данъчен агент, но работи без специално разрешение, също така е наказан според закона (член 171 от Наказателния кодекс).

Видове бизнес, който задължително се нуждаят от лиценз, са изложени в специален закон, приет в това отношение. Така например, се изисква специално разрешение при провеждането на банкови дейности, изпълнението на оборота на горивно-смазочни материали и други подобни видове бизнес. Това е необходимо, за да се предпази пазара от безскрупулен бизнес като лицензионна дейност включва специален контрол върху дейността на тези предприятия.

нарушение

По този начин, ако някой гражданин е решил да започне собствен бизнес (активност, което предполага систематично да получи всички доходи), тя трябва да бъде регистриран в данъчната администрация на местоположението на предприятието и / или получаване на лиценз.

В този случай, ако се установи, че нито едното, нито другото не е, дейността попада в описанието, което съдържа член 171 от Наказателния кодекс - незаконен бизнес. В зависимост от това колко хора са били замесени и какво маржа на печалбата, вече е успяла да извлече бизнесмен изречение се налага.

Престъпление и наказание: член 171, част 1 от Наказателния кодекс.

Част 1 на позицията се посочва, че ако тази фирма активност до значителни вреди или свързани с получаване на приходи в такова количество, могат да се прилагат следните наказания:

- глоба в размер на до 300 хиляди рубли..

- изисква операция за 480 часа;

- арест на до 6 месеца.

част 2

В допълнение, член 171 от Наказателния кодекс предвижда също за престъпление, извършено от няколко лица по предварително определен план или не, но с причиняване на особено големи щети. Наказанието за този вид дейност, както следва:

- глоба в размер на до 500 хиляди рубли..

- принудителен труд в размер до 5 години;

- лишаване от свобода до 5 години, с глоба в размер до 80 хиляди рубли ..

Тези санкции съдържа член 171, част 2 от Наказателния кодекс.

модификации

Може да се отбележи, че всяка дейност, която е свързана с получаване на постоянни доходи, дори ако виновното лице успя да направи само една сделка е незаконно. Въпреки това, член 171 от Наказателния кодекс в новото издание е предоставила освобождаване от наказателна отговорност, ако нарушението е извършено за първи път, гражданите няма криминално досие, и поправи всички щети, причинени или доброволно изплатени доходи на държавата.

Промените засягат няколко статии, но това, което се отнася до освобождаването, предвидено за извършеното престъпление на прост състав, без утежняващи вината обстоятелства (като например член 171, ч. 1 от Наказателния кодекс).

За степента на увреждане или печалба може да се каже, че контролът ще бъде сумата, която предприемачът е получил. Това включва тези разходи, направени от бизнесмен за организацията на бизнеса.

Например, ако собственик на бензиностанцията спасени от определена сума, а след това, закупени и платени служители на заплатите, брои броя на финансите за дебитни транзакции гориво.

храна

В допълнение към действителните престъпления, които е предвидено в член 171 от Наказателния кодекс (незаконен бизнес), по-специално "напреднали" бизнесмени не спират там. Това означава, че има и друг вид незаконна дейност, където организацията е регистрирана или дори да има лиценз, но има проблеми с стоката.

Член 171.1 от Наказателния кодекс изрично се посочва, че ако юридическото или физическо лице (не е от значение) транспортни средства, които купува или получава и съхранява или продава стоки, без маркировка, той се счита за престъпление.

Като част от дейностите, подлежащи на лицензиране, както и много потребителски стоки са обект на сертифициране и специална маркировка.

Отделно от това, за продукти, храни революция, алкохол и тютюневи, посочени в член 171.1, части 3-6.

В този случай, ако един бизнесмен прави продукт на пазара, без да е необходима информация за продукта или не за поставяне на наказанието ще бъде от следните типове:

1. Голям размер на:

- глоба в размер на до 400 хиляди рубли..

- принудително трудова дейност до 3 години;

. - доживотен затвор и 3 години и глоба до 80 000 Разтрийте.

2. особено големи размери:

- глоба в размер на до 700 хиляди рубли..

- принудителен труд в размер до 5 години;

- връчването на превантивна мярка в колония до 6 години с глоба в размер до 1 милион рубли.

В Кодекса, в бележките към статията 171.1, предвид означението на размера по отношение на пари в вноски. За 3 и 4-големите части - .. 250 хиляди рубли, особено големите - 1 милион рубли.

Специфични продукти

По отношение на алкохол и цигари законодател е предвидено наказание за трафик на тези стоки без специално етикетиране под формата на бандерол. Когато този голям размер вече ще бъде в обхвата на 100 хиляди RUB, и особено голям - .. 1 млн.

Ако един предприемач, наясно с необходимостта от етикета продукти, така алкохолни напитки и тютюневи изделия заводи, не го направи, той е изправен пред едно изречение:

- глоба в размер на до 500 хиляди рубли .. (800 та RUB в голям мащаб ..);

- принудителен труд до 3 години (до 6 години, съответно);

- колония, терминът - до 3 години, с глоба в размер до 120 хиляди рубли .. (6 години и 1 милион в голям мащаб).

игрален бизнес

Спечелете пари, всеки човек се стреми. Някой отива на работа и някой се занимава с незаконни дейности, с възможност за огромни приходи.

Във връзка със закона за забрана на хазарта организации в много страни, а също и в Русия, не много честни бизнесмени са продължили дейността си под земята или да създадете ново пространство за такива развлечения. Не е тайна, че приходите от този вид бизнес е много важно, въпреки че той е доста рисковано.

Заедно със забраната имаше такава статия, която предвижда съответно наказание за изпълнението на такива незаконни дейности - 171,2. Тази ситуация е допълнително счита за нарушение от член 171 от Наказателния кодекс. Престъплението не е много по-различно, там е специфичен вид дейност е важна.

В разпореждането (описанието на деянието) се казва, че това е престъпна дейност, която се основава на организацията и / или изпълнението на хазарта. Следва да се отбележи, че играта може да се извърши с помощта на специално оборудване, интернет, или чрез използване на всякакви средства за комуникация. Ако един бизнесмен организира подобни дейности в областта на играта е позволено, но не получи този лиценз, той също ще бъде под наказателна отговорност.

Когато става въпрос за такива случаи може да се каже, че действията на предприемач подлежат на описание, което съдържа член 171, ч. 1 от Наказателния кодекс, обаче, законодателят е особено подчертано тази работа в отделна разпоредба.

санкции

172.1 наказание за не много, но повече от:

- глоба в размер на до 500 хиляди рубли..

- необходимо труда на 240 часа;

- ограничение на свобода до 4 години лишаване - до 2 години.

Като се има предвид, че игралните зони в Русия само две, не всеки може да си позволи да участват в хазартни игри. Една зона се намира в района на Краснодар ( "Азов-Сити"), а вторият - в Алтай ( "Сибирски монети").

Наказание за стабилни групи и служители

Когато нарушението е извършено от няколко лица в тайно споразумение, или на бизнесмена лично печелят в доста голям размер, член 171.2 от Наказателния кодекс Част 2 предвиждат следните санкции:

- глоба в размер на 1 милион рубли.

- реалния живот в затвора за 4 години с глоба в размер до 500 хиляди рубли ..

Ако има особено утежняващи вината обстоятелства (организирана група, използването на официална позиция или много голям размер), предвижда наказание от глоба в размер до 1,5 милиона рубли, както и обслужването на лишаване от свобода до 6 години с глоба в размер до 1 милион рубли.

В допълнение, в случай че деянието е извършено от длъжностно лице или лице, което има висока (или не) на предоставянето за забрана на извършителя може да се занимава с бъдещето на тяхната дейност в подходящото положение за срок до 5 години. Тази част от изречението се реализира съвместно с лишаване от свобода и глоба, въпреки че санкциите могат да бъдат просто под формата на лишаване от свобода в колония. Трябва да се отбележи, че член 171 от Наказателния кодекс не съдържа такива подробности.

Свързани действия

По този начин, по отношение на предприемачите, които извършват незаконен бизнес (без регистрация или без разрешителни за определени дейности), има няколко статии, в които дейността е разделена по вид на продукта или продуктите.

Например, член 172 от Наказателния кодекс, се разглеждат отделно от наказание за незаконни банкови дейности, както и член 222 - за трафик на оръжие, извършено от група лица (част 2 и 3).

регистрация

В някои случаи, може да се говори за незаконна формация (създаване) на юридическото лице. Незаконно и наказуемо ще се считат само такава регистрация, в който се използва подправени документи или заместители.

В този случай, дори ако фирмата и осъществява законни дейности, нарушаване на правилата за регистрация, се наказва съгласно член 173.1 от Наказателния кодекс.

структура

Както при всяко престъпление, законът, който предвижда член 171 от Наказателния кодекс, също трябва да бъде част от, или действия няма да бъдат незаконна дейност.

Като се има предвид незаконната дейност от гледна точка на теорията на наказателното право, трябва да се отбележи, че съставът е алтернатива, материали и формално, и разполага с квалифициран и особено квалифицирани признаци, че напълно описва член 171 от Наказателния кодекс.

Методи за разследване

Идентифициране на тези престъпления е да се търсят признаци, че ще разказват за дейността на предприятието, като незаконно изпълнени.

Тя също има своите нюанси. Изследователят трябва да разберете какво точно факти трябва да бъдат взети под внимание, и когато всички един и същ бизнес могат да се считат незаконни. В допълнение, това има значение печалба и се извлича при незаконното бизнеса.

Ако тази сума в голям мащаб (включително собственост), от 1,5 милиона рубли., Престъплението е в съответствие с част 1 от член 171, ако в голям мащаб (6 млн.), Разпоредбите на член 171 , ч. 2 от Наказателния кодекс.

Първо трябва да се определи, като цяло, всяка статия, за да се класира на престъплението, и след това да се събират доказателства, въз основа на съдържанието на обвинителния акт.

Например, ако предприемачът регистрация в данъчната администрация и има разрешение за всякакъв вид дейност, но в действителност на бизнесмена прави сделки на съседен или подобна форма, то тогава трябва да се отъждествява с правене на бизнес без лиценз.

Защо се случва това? Това се дължи на факта, че всяка дейност има свои собствени правила и изисквания, които варират от персонал и завършващи със сградата, където се намира фирмата. Ето защо, за да се избегнат проблеми със закона в изпълнението на няколко свързани видове работа (услуги, производство) е необходимо да се получи лиценз за всеки.

Освен това, ако такова разрешение е вече там, но тя е с изтекъл срок, а собственикът продължава да направи тази работа, той също се счита за нарушение (член 171 от Наказателния кодекс на Руската федерация с коментари).

Удобства престъпления

Сигурен съм, че заслужава да се отбележи позицията на Върховния съд по отношение на бизнес лиценз на друга тема. Според Федералния закон "За лицензиране ... териториална валидност на разрешението не е фиксирана, е възможно да се организира бизнес в един регион, и да получи лиценз в друга (ако, например, имат клонове в цялата страна).

Въпреки това, ако даден регион е взел нормативен акт противоречи на законите на федерация или не са свързани с компетентността на тези органи, и бизнесмен, подпрян на акта, е получил лиценз, той не носи наказателна или административна отговорност.

Често с квалификацията на престъплението, в който се описва с член 171 от Наказателния кодекс, съдебната практика показва, няколко форми на незаконни действия, като например прането на пари (член 174), използването на търговска марка (член 180-I) и други подобни.

Трудности в квалификациите

Решението на Върховния съд, което бе публикувано на 17 ноември 2004 г., по отношение на практиките, свързани с случаите на незаконна дейност, предвид всички трудности и моменти на умения и присъдата. По този начин, според документа, имат затруднения следния адрес:

- Определяне на предмета;

- съединения, свързани с диференциация;

- концепцията за доход - разликата между сделка еднократно и реалния бизнес.

По отношение на приходите над беше казано, че при такъв трябва да се разбира всички пари, дадени на разходите за изпълнение. Ако делото участват повече от едно лице, доходът взети предвид в съвкупност.

Разликата между еднократна печалба и бизнесът е фокус. Ако човек е купил, например, мобилни телефони в Китай, и след това го продава в Русия е по-скъп, това не се счита за бизнес и право, не са наказани.

Сделката, която е насочена към реализирането на печалба, по-нататъшно инвестиране на пари в закупуването на даден продукт и неговото прилагане се счита за дейности предприемач.

Като член 171 има одеяло характер, да уточни каква е действителен бизнес, е възможно в статията 2 от Гражданския процесуален кодекс.

За свързани композиции казват, че ако престъпления са за една и съща категория (в този случай, в сферата на икономиката) и членове на техните разпореждане предполагат подобни актове.

Свързани съединения

Като пример на разпоредбите на Наказателния кодекс 171 и 159. И можете да видите, че и в двата случая нарушителят извършва, в действителност, кражба. Само в първата статия ние говорим конкретно за бизнеса, насочена към печалба, която ще бъде повтарящ се характер, а втората статия - разписка (по незаконен начин) на имущество, движими или недвижими, включително пари. Така измама може да бъде свързана с предприятието, и да е в резултат на неправомерни действия на обикновения гражданин.

определяне на вина

Въпрос, свързана с предмета на престъплението се взема предвид при решението доста обективно. Тя не позволява двусмислие и интерпретация на опциите при съобщения, че наказанието трябва да се прилагат към отделния гражданин.

По този начин, наказателна отговорност за незаконни дейности, включително и свързаните с композиции, носи човекът, който един или друг начин е назначен на постоянна или временна основа, ръководителят на предприятието, включително клонове и представителства (член 171 от Наказателния кодекс на Руската федерация с коментари). По-просто казано, това е ангажиран като ответник само най-важното.

Служители, работещи в предприятието и изпълнява своите инструкции глава не носят отговорност за незаконната дейност на главата.

Решението на съда

А присъда по член 171 от Наказателния кодекс трябва да съдържа описателен и мотивация част от причините, поради които беше решено, че дадена дейност е гражданин е предприемаческа.

По отношение на престъплението, в резултат са получени не само пари, но и стойността или имота, наложена такава присъда, където описателен и мотивация част от причините за оборота на такива доходи на държавата.

Позиция гражданин, който съди като ответник, че не знае за необходимостта да се регистрирате или да получат лиценз, това няма значение: непознаване на закона не е извинение. Особено, когато става въпрос за резолюцията относно изпълнението на някои дейности, списък с тях толкова малка, че е невъзможно да се загубиш просто. Малко вероятно е, че производителят на взривни работи, например, не знаех, че е необходимо да получи лиценз.

В допълнение, всяка голяма компания, която планира да работи бизнесмен при изграждане на партньорства в област, която е лицензирана задължително изискват този документ.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 bg.birmiss.com. Theme powered by WordPress.