Интелектуалното развитиеХристиянство

Бог Отец в християнството. Молитва към Бог Отец

Тъй като човек се е превърнал интелигентен, той започва да търси отговори на въпроси за това кой е създал всичко, смисъла на живота си, и ако той не е сам във вселената. Не е намирането на отговор, мъже на възраст са дошли с боговете, всяка от които е отговорен за своята част от живота. Някой е бил отговорен за създаването на Небето и Земята, някой се подчини морето, някой е най-вече в подземния свят.

Като познания за света на боговете става все повече и повече, но отговорът на въпроса за смисъла на живота, хората не са били открити. Ето защо, много от най-старите богове бе заменен от един Бог Отец.

Концепцията за Бог

Преди християнството, хората са живели хиляди години с вярата в Създателя, който е създал всичко, което ги заобикаля. Това не е един-единствен бог, тъй като съзнанието на хората от древността не може да приеме, че всичко е дело на един-единствен създател. Ето защо, във всяка цивилизация, без значение кога и при какви континент произхожда, че е Бог Отец, който е имал помощници - неговите деца и внуци.

В онези дни, беше решено да се очовечи боговете "възнаграждават" техни черти на характера, присъщи на хората. Така че е по-лесно да се обясни природни явления и събития в света. Съществената разлика и явното предимство на древната езическа вяра е, че Бог се проявява в естествената околна среда, във връзка с които тя е била почитана. По това време хората мислеха за себе си като един от многото произведения, създадени от боговете. В много религии, не е на принципа на възлагане на ипостаси на боговете на земята вида на животни или птици.

Така например, в древен Египет Анубис е изобразяван като човек с глава на чакал, и Ра - с глава на сокол. В Индия, боговете са дали изображенията на животни, които живеят в тази страна, например, Ганеша е изобразен под формата на слон. Всички религии на древността се характеризират с една особеност: независимо от броя на боговете, и разликата между техните имена, те са били създадени от Твореца, стоящи над всичко, това е началото на всичко и без да има край.

Концепцията на един Бог

Фактът, че има само един Бог-Отец, знаеше много преди раждането на Христос. Така например, в Индия, "Упанишадите", създадена през 1500 г. преди новата ера. д., казва, че в началото не е имало нищо, с изключение на Великата Брахман.

В нацията йоруба, живеещи в Западна Африка, в мита за сътворението казва, че в началото всичко беше воднисто хаос, че Olorun обърна към земята и небето, и на 5-ти ден, създадени хората, да ги скулптура от земята.

Ако се вгледаме в произхода на всички древни култури, а след това всеки един от тях е образът на Бог Отец е създал всичко с човека. Така че тази концепция на християнството не би дала на света една нова, ако не и за една важна разлика - има само един Бог, и няма друг освен него на други богове.

Консолидиране на тези знания в съзнанието на хората, изповядващи вярата поколения в много богове, е въпрос на трудни, може би, така че в християнството Creator е триединен личност: Бог Отец и Бог Син (думата си), а на Духа (силата на устата Си ).

"Татко е Proemial причината за всичко, което съществува" и "словото на Господа станаха небесата, и чрез Духа на устата Си - цялата сила на тях" (Ps.32: 6) - така се казва в християнската религия.

религия

Религия се нарича форма на мислене, основано на вярата в свръхестественото, който е с набор от правила, които определят поведението на хората и неговите характерни ритуали, които помагат за осъзнаването на света.

Независимо от историческия период и присъщото религия, има организации, които обединяват хора от една вяра. В древни времена, това беше храмовете и свещениците, в наше време - църквата и свещениците.

Религия предполага наличието на субективен и лично възприятие на света, т.е., лична вяра и обективно общи обединяват хора от една и съща вяра в деноминацията. Християнството - религия, която се състои от трите религии: Православието, католицизма и протестантството.

Бог Отец на християнството, независимо от това наименование, - един-единствен създател на всички неща, Светлина и Любов, създадени човешки същества по Негов образ и подобие. Християнската религия е отворен за вярващите познанието на Бога сингъл, записан в свещените текстове. Тя представлява всяка деноминация на нейните духовници и организации се обединяват църкви и храмове.

Историята на християнството преди Христа

Историята на тази религия е тясно свързан с еврейския народ, основател на която е избраният от Бога - Авраам. Изборът падна върху тази причина сирийците, тъй като той ще дойде да знаете, че идолите, които се поклониха антураж си, няма нищо общо с святост имали.

Чрез размисъл и наблюдение, Авраам осъзнах, че не е вярно и само Бог Отец, Който е създал всичко на земята и в небето. Той намери съмишленици, които го оставиха вън от Вавилон и стана избрания народ, които са получили името на Израел. По този начин, между Твореца и човекът стана вечен договор, нарушение на който привлече евреите наказва с преследване и скитане.

Вяра в Бога, обединени, за да съм н.е., е изключение, тъй като по-голямата част от народите на това време са били езичници. Еврейските свещени книги за създаването на света говори на Словото, с което Творецът е създал всичко, и че Месията ще дойде и спести избрания народ от преследване.

Историята на християнството с пристигането на Месията

Произходът на християнството настъпили в пр.н.е. I век. д. в Палестина, която по това време е по времето на римляните. Друга връзка с народа на Израел е образованието, която е получила в детството Iisus Христос. Той живее по законите на Тора и наблюдава всички еврейски празници.

Според християнските светите писания Исус - е въплъщение на Божието слово в човешкото тяло. Той бе безупречно замислена, за да влезете в света на хората без грях, а след това чрез нея се откриваше на Бог Отец. Исус Христос, наречена единосъщен Син на Бога, който идва да изкупи греховете на човечеството.

Най-важният принцип на християнската църква е посмъртно възкресението на Христос и неговото последващо възнесение на небето.

Предполага се, много еврейски пророци много векове преди раждането на Христос. Възкресението на Исус след смъртта му - потвърждение на обещанието за вечен живот и безсмъртие на човешката душа, която беше дал на людете Бог Отец. В християнството, синът му в светите текстове на много имена:

  • Алфа и Омега - показва, че това е началото на всичко е неговият край.
  • Светлината на света - означава, че той представлява една и съща светлина, която идва от баща си.
  • Възкресението и животът, който трябва да се разбира като спасение и вечен живот за тези, които изповядват истинската вяра.

Наборът от имена бе дадена на Исус като пророк, а учениците Му, и хората около него. Всички те отговарят на някой от неговите действия или мисия, за която той е бил в човешкото тяло.

Развитието на християнството след изпълнение на Месията

След като Исус е бил разпнат, неговите ученици и последователи започнаха да се разпространяват учението на него за първи път в Палестина, но тъй като броят на верните са отишли далеч отвъд нейните граници.

Самото понятие за "християнин" е бил използван от 20 години след смъртта на Христос, и отиде от жителите на Антиохия, които те наричат последователите на Христос. Голяма роля в разпространението на учението на Исус играе Пол. Тя е неговото проповядване донесе много последователи към новата вяра на езическите народи.

Ако преди Христа на V век. д. дела и учения на апостолите и техните ученици, разпределени в границите на Римската империя, а след това те продължиха - на немски, славянски и други народи.

молитва

Обжалване на боговете до - е ритуал, характерни за вярващите по всяко време и независимо от религията.

Един от най-значимите дела на Христос по време на живота си, беше, че той учи хората как да се моли, и разкри тайната на Твореца е триединен и представлява Отца, Сина и Светия Дух - същността на Бог, един и неделими. Поради ограниченото съзнание на хората, въпреки че казват за Бог единствен, все още го разделете на три отделни личност, както е видно от техните молитви. Има и такива, които са адресирани само към Бог Отец, има за Бог Син и Бог Свети Дух.

Молитва към Бога Отца "Отче наш" звучи като молба, отправена директно към Твореца. Тези хора обичат да са разпределени своята диващина и значение в Троицата. Въпреки това, дори се появява в три лица, Бог е един, и че е необходимо да се разбере и приеме.

Християнството е единствената християнска деноминация, за да запази вярата и учението на Христос непроменен. Това важи също и да се обжалва пред Създателя. Молитва Господ Бог Отец в Православната църква казва на Троицата като един от своето въплъщение: "Признавам, Тебе, Господи, Боже мой и Създател, в Trinity Светия Онзи, прослави и се поклониха на Отец, Син и Светия Дух, всички от моите грехове ...".

Свети Дух

В концепцията на Стария завет на Светия Дух, че е необичайно, но отношението съвсем различна. В юдаизма, той се счита за "дишането" на Бога и християнството - един от нейните неделими три лица. Благодарение на него, Творецът е създал всички неща и да общуват с хората.

Идеята за природата и произхода на Светия Дух се обсъди и прие в един от катедрали в IV-ти век, но много преди това Климент Римски (I век) обединени трите Ипостаси в едно: "Бог е жив и е жив Iisus Христос и Светия Дух вярата и надеждата на избраните. " Така че Бог Отец в християнството официално придоби Троица.

Тя работи чрез Твореца в човека, и в храма, и в дните на сътворението, той активно участва в тях, да спомогне за създаването на световете видими и невидими: "В началото Бог сътвори небето и земята. А земята беше пуста и неустроена; и тъмнина покриваше бездната, и Дух Божий се носеше над водата ".

имена на Бога

Тъй като езически религия е заменен от славещи един Бог, хората започнаха да се чудят, какво е името на Твореца, за да могат да се обръщат към него в молитва.

Въз основа на информацията, посочена в Библията, Бог лично го наименува Мойсей, който го е написал на иврит. Поради факта, че този език стана мъртъв и имена написани само са съгласни, че не е известно как точно се произнася името на Твореца.

Четири съгласни ЯХВЕ представляват Бог Отец и името е глаголът ха острови, което означава "да се превърне в". Различните преводи на Библията, за да се съгласят да замества различни гласни, което дава съвсем различен смисъл.

В някои източници тя е посочена като Всевишния, а в други - Яхве, в третата - домакините, а през четвъртото - Йехова. Всички имена представляват Твореца, Който е създал всички светове, но имат различно значение. Например, домакини означава "Господ на Силите", въпреки че той не е бог на войната.

Споровете около името на Небесния Отец, проведено до момента, но по-голямата част от теолози и лингвисти са склонни да вярват, че правилното произношение на звуковете като Яхве.

Яхве

Това име буквално означава "Господ" и "е". Някои източници на Яхве е свързана с концепцията за "Всемогъщия Бог."

В християнството, използвайте името или да го замени с думата "Господ".

Бог в християнството днес

Христос и Бог Отец и Светия Дух в съвременния християнската религия е в основата на едно неделимо триединство на Създателя. Последователи на тази вяра са повече от 2 милиарда души, което го прави най-разпространените в света.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 bg.birmiss.com. Theme powered by WordPress.