ОбразуванеНаука

Примери за взаимодействие между социалните сфери. Исторически пример за взаимодействието на социалните сфери. Взаимодействие на сферите на обществото: примери от медиите

Обществото е динамична система на взаимодействие между хората. Това е едно от определенията. Ключовата дума в нея е система, т.е. сложен механизъм, който се състои от сфери на обществения живот. Има четири такива сфери в науката:

 • Политическа.
 • Икономически.
 • Social.
 • Духовната.

Всички те не са отделени един от друг, а напротив, са взаимосвързани. Примери за взаимодействие на социалните сфери ще бъдат разгледани по-подробно в тази статия.

Политическа сфера

Сферите са области, в които се задоволяват основните нужди на обществото.

Политическите включва държавни органи и администрации, както и различни политически институции. Тя е пряко свързана с апарата на принуда и репресии, които законно използват сила с одобрението на цялото общество. Политическата сфера отговаря на нуждите за сигурност, защита, поддържане на върховенството на закона.

Той включва:

 • Президентът.
 • Правителството.
 • Държавните органи в тази област.
 • Мощните структури.
 • Политически партии и асоциации.
 • Органи на местното самоуправление.

Икономическа сфера

Икономическата сфера е предназначена да отговори на материалните нужди на обществото. Ако само възрастни граждани участват в политическия живот, тогава всичко е абсолютно в това, включително възрастните хора и децата. Всички хора са потребители от икономическа гледна точка и следователно са директни участници в пазарните отношения.

Ключови понятия в икономическата сфера:

 • Производство.
 • Exchange.
 • Потреблението.

В производството на участващи фирми, фабрики, фабрики, мини, банки и др.

Взаимодействие на политическата и икономическата сфера

Нека да дадем примери за взаимодействие между социалните сфери. Държавната Дума на Руската федерация приема закони, които всички граждани трябва да изпълнят. Някои приети нормативни актове могат да повлияят на промяната в отраслите на икономиката. Например лицензирането на определени дейности води до повишаване на цената на някои продукти поради допълнителните разходи, свързани с иновациите.

Специфични примери за взаимодействието на сферите на обществото могат да бъдат илюстрирани в светлината на последните събития. Срещу Руската федерация са въведени международни икономически санкции. В отговор на това властите на нашата страна въведоха контра-сили. В резултат на това някои европейски хранителни продукти и лекарства не навлизат на руския пазар. Това доведе до следните последици:

 • Повишаване на стойността на продуктите.
 • Отсъствието на много стоки на рафтовете, чиито аналози не се произвеждат в Русия.
 • Развитието на някои отрасли на икономиката: животновъдство, градинарство и др.

Но е грешка да се смята, че само властта засяга бизнеса, понякога това е обратното. Обратните примери за взаимодействието на социалните сфери, когато икономистите диктуват условията на политиците, могат да бъдат приложени на практика чрез лобиране на закони. Неотдавнашен пример е така нареченият Ротенберг закон в Русия, според който милионерите, които са попаднали под санкциите на Запада, ще получат компенсация от държавния бюджет.

Социална сфера

Социалната сфера задоволява потребностите на обществото в образованието, медицината, услугите, отдиха и развлеченията. Тя включва ежедневна комуникация между гражданите и големите групи хора.

Политическа и социална сфера

Политиката може да засегне социалния живот на страната. Можем да дадем следните примери за взаимодействие между социалните сфери. Местните власти на града забраниха откриването на всички развлекателни съоръжения: клубове, нощни барове и кафенета в една от криминалните райони в покрайнините на града. В резултат на това престъпността в него падна, но жителите трябва да пътуват по-дълго до места за отдих и развлечения.

Следващият пример: по време на криза областната община изпитва бюджетен дефицит. За да намали разходите, той решава да затвори едно от училищата. В резултат на това има намаление на преподавателския състав, децата се транспортират в друга местност всеки ден и се пести пари за поддръжка на съоръженията, тъй като със закон всички разходи за услугите им се поемат от местните власти.

Социални и икономически сфери

Икономическото развитие на страната оказва силно влияние върху обществения живот. Ето само някои примери за взаимодействието на социалните сфери. Финансовата криза намали реалните доходи на населението. Гражданите започнаха да харчат по-малко за развлечения и свободно време, ограничавайки пътувания до платени паркове, спортни клубове, стадиони, кафенета. Загубата на клиенти доведе до разрушаването на много компании.

Съществуват и взаимоотношения между политиката, икономиката и социалното развитие на страната. Нека да дадем примери за взаимодействие между социалните сфери. Нестабилността в Близкия изток и отслабването на курса на рублата, съчетано с активното развитие на вътрешния туризъм, доведоха до факта, че много от тях премахнаха традиционните пътувания до Египет и Турция и започнаха да почиват в Русия.

Този пример може да бъде разглобен в компоненти:

 • Политическа - нестабилност в Близкия изток, мерки, предприети от властите за увеличаване на вътрешния туризъм.
 • Икономически - девалвацията на рублата доведе до значително увеличение на цените на екскурзиите до Турция и Египет, като същевременно се поддържат цените на вътрешния пазар.
 • Социалният туризъм се отнася до тази сфера.

Духовна сфера

Много хора погрешно приемат, че духовната сфера принадлежи на религията. Тази заблуда идва от хода на историята, където под съответните теми се обсъждат църковните реформи на определени периоди. В действителност, въпреки че религията принадлежи към духовното царство, тя не е единственият й компонент.

В допълнение към това, това включва:

 • Science.
 • Education.
 • Културата.

Що се отнася до образованието, най-внимателните читатели ще зададат справедлив въпрос за факта, че преди това сме го приписали на социалната сфера, когато анализирахме примери за взаимодействие между социалните сфери. Но духовното се отнася до образованието като процес, а не като взаимодействие на хората. Например, посещаване на училище, общуване с връстници, учители - всичко това се отнася до социалната област. Придобиването на знания, социализация (възпитание), самореализация и самоусъвършенстване е процес на духовен живот, който е предназначен да отговори на нуждите за познание, подобряване.

Духовна и политическа сфера

Понякога политиката е повлияна от религията. Даваме примери за взаимодействието на сферите помежду им. Днес Иран е религиозна държава: цялата вътрешна политика, законите се вземат изключително в интерес на шиитските мюсюлмани.

Ето един исторически пример за взаимодействието на социалните сфери. След Октомврийската революция от 1917 г. много църкви бяха изгорени и религията бе призната за "опиум за народа", т.е. за вредно лекарство, което трябва да бъде унищожено. Много от свещениците са били убити, храмове са били унищожени, складове, магазини, мелници и т.н., които са повлияли на обществения живот: имаше духовен спад в населението, хората престанаха да почитат традициите, не регистрирали бракове в църкви, което доведе до разпадане на синдикатите , Всъщност това доведе до унищожаването на семейството и брака. Свидетелят на сватбата не беше Бог, а човек, който сме съгласни, че разликата е огромна за вярващия. Това продължава до Великата отечествена война, докато Сталин официално възстановява дейността на Руската православна църква по правни основания.

Духовни и икономически сфери

Икономическото развитие засяга и духовния живот на страната. Какви са примерите за взаимодействие между социалните сфери? Психолозите отбелязват, че по време на икономическата криза има депресивно състояние на населението. Много хора губят работата си, спестяват, фирмите им фалират - всичко това води до психологически проблеми. Но в Русия практиката на частни психолози не се развива, както например в САЩ. Ето защо има религиозни секти, които привличат "бездомни души" в своите мрежи, от които понякога е много трудно да се измъкнат.

Друг пример е Южна Корея. Липсата на минерали и други ресурси повлия на факта, че тази страна започна да развива науката и туризма. Това даде своите резултати - днес тази страна е лидер в областта на електрониката и е сред десетте най-развити страни в света. Тук политиката, икономиката и социалното развитие веднага се сблъскаха.

Духовна и социална сфера

Линията между духовния и социалния живот е много фина, но ние ще се опитаме да я изясним чрез примери за взаимодействие в сферите на обществото. Посещение на ученици в училище, влизащи в институции - всичко това е връзка от две сфери, тъй като хората комуникират (социално) и изпълняват различни ритуали (духовни).

Примери за взаимодействие на социалните сфери с историята

Нека помним малко за историята. Той също така съдържа примери за взаимодействието на различни сфери на обществото. Вземете реформите на Столипин в началото на 20-ти век. В Русия, общността е премахната, са създадени банки на селяни, които дават заеми на мигранта, правят преференциални пътувания за сметка на държавата, създават малка инфраструктура в Сибир. В резултат на това хиляди селяни от южния и волжския регион с нисък доход се втурнаха на изток, където чакаха скъпите хектари свободна земя. Всички тези мерки позволиха:

 • Слаба безлична земя в централните провинции;
 • Да овладеят празните земи на Сибир;
 • Хранете хляба на хората и попълвате държавния бюджет с данъци в бъдеще.

Това служи като ярък пример за взаимодействието на политиката, икономиката и социалния живот на страната.

Друга ситуация е декукализацията на селяните, в резултат на което много трудолюбиви рационални майстори са останали без средства за издръжка, а мястото им е било завладяно от паразити от комебелов. В резултат на това мнозина загинаха от глад и земеделското стопанство беше унищожено. Този пример показва влиянието на неравномерните политически решения върху икономиката и социалния живот.

Взаимодействие на сферите на обществото: примери от медиите

Исламского государства » . "Първият канал" обяви решението на руските власти да бомбардират терористи на " ислямската държава ", забранена в Русия. Също така федералният канал заяви, че властите възнамеряват да възобновят преговорите за турския газопровод за Европа.

Цялата информация от източник, който се отнася до медиите. Той илюстрира примери за взаимодействие между различните сфери на обществото. В първия случай, политически и социални, тъй като решението на ръководството на нашата страна ще доведе до последствия в Близкия изток. Историята с турския поток показва взаимовръзката между политиката и икономиката. Споразумението между страните ще развие газовата индустрия и ще запълни бюджетите на двете страни.

заключение

Примери за взаимодействие между сферите на обществото доказват, че живеем в сложна система. Промяната в една подсистема задължително засяга останалите. Всички сфери са взаимосвързани, но никой от четирите не е основният, доминантен, от който зависят всички останали.

Тъй като надстройката е правилната. Тя не влиза в никой от четирите, но не изпъква в петата. Право - обвързващ инструмент над тях.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 bg.birmiss.com. Theme powered by WordPress.